Hoa Hậu Áo Dài 2015 - Đỗ Minh Nguyên (Bài viết)

 

Phỏng vấn Hoa Hậu Đỗ Minh Nguyên (2 Parts):

 

Phỏng vấn Hoa Hậu Đỗ Minh Nguyên với Tour Dubai (3 Parts):

 

Hoa Hậu Áo Dài Bắc California 2015 (12 Parts):

 

RADIO BROADCAST LIVE ON KAZA AM 1290 - 24/24