TRUYỆN  -  THƠ  -  NHẠC  - PHÓNG SỰ VN

 

VIEN THAO POST (AUDIO)

Xung quanh trận chiến trong cộng đồng người Việt tại San Jose. Bất ngờ và ngoạn mục, nghị viên Madison thắng cử.

Ý kiến thính giả (về vụ Madison Nguyễn Feb-2009)

 

Email: info@vienthao.com

1692 TULLY ROAD #9, SAN JOSE, CA 95122  -  Telephone: 408-947-7517