Xin Lỗi

Xin lỗi nh, buổi chiều
nắng đẹp
Sng dạt do tm cảm xc
bn nhau
Biển tư lự thm cơn gi nhẹ
ắm chm nhau trong
cng tận vui su.

đỗ vẫn trọn